vertimo kaina

Vertimo kaina – nuo ko ji priklauso?

Mūsų didelį pasaulį, įvairias tautas ir rases, jungia kalbos dovana. Jungia, bet kartu ir išskiria, nes, norėdami bendrauti su žmonėmis iš įvairių pasaulio kampelių, turime mokėti ne tik savo gimtąją kalbą. Mes galime komunikuoti verbaline arba neverbaline kalba. Neverbaliniu būdu mes nuolat, sąmoningai ar nesąmoningai, komunikuojame perduodami informaciją įvairiomis formomis: veido mimika, balso tonu ir jo kokybe, mūsų reprezentacine išvaizda, savo veiksmais ir sprendimais, gestikuliacija, kūno kalba, galų gale aplinkos sutvarkymu, laiko planavimu ir kt. Tačiau ne ką mažiau svarbi yra ir verbalinė komunikacija, kuri aprėpia sakytinę ir rašytinę kalbą, šioms abejoms rūšims nepakanka tik emocinio intelekto, kad suprastume ką kitas nori mums pasakyti. Norėdami suprasti kitataučio verbalinę kalbą, reikia suprasti, jog labai svarbus ne tik kalbos išmanymas, bet ir kitos kultūros supratimas. Juk kartais, nežinodami kitos kultūros papročių, tradicijų ar normų, galime nepelnytai juos įžeisti, įsižeisti patys, pasielgti nemandagiai ar pasiųsti klaidinančius signalus. Daug priežasčių kodėl, kai kuriose gyvenimo situacijose, verta kreiptis į profesionalus.

Vertimo kaina yra visai nedidelė palyginus su nuostoliais, moraline žala ar materialinėmis išlaidomis, kurių priežastimi gali tapti būtent vertimo klaidos. Taigi, jau įvertinome, kad kokybiškas vertimas mums yra svarbus ir suprantame kodėl jis mums svarbus. Beliko išsiaiškinti, kokia gi vertimo kaina? Paprastai nėra fiksuotos universalios vertimų kainos. Kiekvieno vertimo kaina yra nustatoma individualiai, atsižvelgiant į tekste esančių žodžių arba spaudos ženklų skaičių, paslaugos atlikimo terminą, jo skubumą bei teksto specifiką. Pagal specifiką tekstas gali būti įprastinis, medicininis, mokslinis, techninis arba teisinis. Be to, kaina šiek tiek gali kisti priklausomai nuo kartu užsakomų papildomų paslaugų, pvz.: apostilizavimas, notaro patvirtinimas. Konkrečią vertimo kainą galima sužinoti pasinaudojant internetine vertimų kainos skaičiuokle. Skaičiuoklėje reikia nurodyti iš kokios kalbos į kokią norite versti savo turimą tekstą ir kokio tipo tas tekstas (įprastas, medicininis, techninis ir t.t.). Taip pat prisegti norimą išversti dokumentą, kartais siūloma pasirinkti vieną iš paslaugų planų, jeigu įmonė tokius siūlo.Vertimo kaina kartais dar gali būti skaičiuojama ir puslapiais. Ji svyruoja nuo 8 iki 12 eurų už puslapį. Jeigu verčiami ne ilgi tekstai, o dokumentai, jie gali turėti nustatytą fiksuotą vieneto kainą.

Vertimo kaina yra tikrai visiškai nedidelė, atsižvelgiant į paslaugos naudą ir kokybę, bei sutaupytą jūsų laiką.