Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita

Kiekvienas asmuo, norėdamas sukurti verslą, pasirenka kokio tipo juridinis vienetas bus kuriamas. Jis sprendžia, ar tai bus akcinė bendrovė (AB), ar uždaroji akcinė bendrovė (UAB), o galbūt, tai bus mažoji bendrija ar biudžetinė įstaiga. Šiandien norėtumėm pakalbėti būtent apie biudžetinę įstaigą. Kas yra biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita, kam ji reikalinga? Kalbant apie biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, pirmiausia derėtų išsiaiškinti biudžetinės įstaigos apibrėžimą.

Biudžetiniu įstaigų buhalterinė apskaita

Pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, biudžetinė įstaiga yra apibūdinama kaip juridinis asmuo su ribota civiline atsakomybe. Šis juridinis asmuo vykdo valstybės ar savivaldybės funkcijas ir yra jų išlaikomas. Svarbu paminėti ir tai, kad biudžetinė įstaiga privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatais, aktais bei įstatymais. Tokios įstaigos internetinėje svetainėje privalo būti pateikta informacija iš Civilinio kodekso 2.44 straipsnio.

biudzetiniu įstaigų buhalteirne apskaita

Kadangi išsiaiškinome, kas yra biudžetinė įstaiga, galime žingsniuoti toliau. Už įstaigos apskaitos organizavimą yra atsakingas vadovas, kuris turi užtikrinti, jog būtų laiku priimami įvairūs buhalterinės apskaitos sprendimai, taip pat jis privalo paskirti buhalterinės apskaitos tvarkytoją. Įstaigos vadovas turi užtikrinti reikiamą darbuotojų skaičių, taip pat nustato biudžetinės įstaigos darbuotojų atsakomybę už ūkines operacijas bei jų atlikimą. Vadovas yra atsakingas ir už finansinės atskaitomybės pateikimą laiku. Jei dokumentai užpildomi ir Mokesčių Inspekcijai pateikiami ne laiku, vadovai gali susilaukti baudų.