Partizaninio marketingo priemonės

Kuriant partizaninio marketingo (angl. Guerrilla marketing) kampanija neužtenka turėti tik geros idėjos svarbu yra ir priemonės. Pasirinkus netinkamą įrankį įmonės gali nepasiekti jiems reikalingos tikslinės auditorijos. Nors šiai marketingo strategijai svarbus tiesioginis ryšys su pačiu vartotoju, partizaninis marketingas, kaip ir tradicinis marketingas naudoja laiko patikrintas pagrindines priemones :
Žurnalą – tai puiki priemonė norint, kad reklama pasiektų būtent tikslinę auditoriją;
Televiziją – tai yra tarpininkas, kuris įtakingai kuria nuomonę apie produktą, žmogų ar įmonę;
Reklaminių laiškų siuntimą – taip pat naudojama norint pasiekti reikiama rinką. Šiuo atvėju galimas ir atgalinis vartotojo ryšys;
Telefoninį marketingą – įmonėje atsakingi klientų aptarnavimo specialistai, skambindami klientams sukuria tarpusavio ryšį. Šiuo atveju, vartotojui lengviau pateikiama jiems reikalinga informacija. Užmezgami nauji bendradarbiavimo ryšiai;
Ryšius su visuomene – patikimumą kelianti priemonė. Gerai suvaldyta krizė ar profesionalus įmonės vardo viešinimas skatina gerus tarpusavio santykius su tiksline auditorija.

Tačiau partizaninis marketingas neapsiriboja tik tradicinėmis priemonėmis. Dažniausiai, jo naudojimas pastebimas internetinė erdvėje. Tai efektyviausias partizaninio marketingo įrankis, kuris apima elektroninių atviručių ar laiškų siutimą, forumus, socialinius tinklus, tinklaraščius (angl. Blog). Šio įrankio pagalba yra pasiekiamos tikslinės rinkos, sukuriamas stiprus tarpusavio santykis. Didžiausias šios įrankio privalumas – interaktyvumas, įtraukimas, beribės informacijos sklaida bei gaunamas atgalinis ryšys. Žinoma, norint kad partizaninis marketingas internete suveiktų, reiktų nepamiršti :

• Planavimo;
• Turinio;
• Dizaino;
• Vartotojų įtraukimo;
• Vykdymo procesų;
• Akcijų;
• Krizinio plano;
• Ilgo adresų sąrašo.

Marketinge naudojamų priemonių yra labai daug, tačiau svarbu išsirinkti geriausias. Panaudoti galima visas, norint išsiaiškinti, kuri yra veiksmingiausia būtent įmonei. Vėliau gautų rezultatų pagalba atmetame nepasiteisinusius variantus. Nors partizaninis marketingas yra unikali priemonė mažoms įmonėms, kurios nenori skirti didelių kaštų reklamos sklaidai, prie jų sparčiai pradedi jungtis ir puikiai žinomos, didelės įmonės. Kadangi šiuolaikinis vartotojas darosi vis pasyvesnis, o rinkoje esantis prekių ir paslaugų asortimentas darosi konkurencingas, įmonėms siūlomas partizaninis marketingas yra jiems tik į naudą.