licėjaus stojamieji

Kokios yra sąlygos norint mokytis privačioje mokykloje?

Mokykla yra antrieji namai, kuriuose praleidžiame didelę dalį savo vaikystės ir paauglystės, dėl to reikia mokyklą pasirinkti atsakingai. Mokykla turi būti jauki, o esantys mokytojai ir mokiniai kompetentingi, kad būtų galima oriai ir sėkmingai mokytis. Žmogus jau vaikystėje turėtų žinoti, kokia specialybė jam patinka, pagal tai reikėtų ieškoti specializuotos mokyklos, kad būtų pasiekiami geriausi rezultatai ir būtų nesudėtinga įstoti į valstybės finansuojamą vietą universitete Lietuvoje ar užsienyje. Verta suteikti progą privačioms mokykloms, nes jose suvokimas į mokslą skiriasi, dėstomi tik svarbiausi dalykai plačiau, dėl to lieka laiko ir papildomoms kalboms mokytis ar kitoms norimoms veikloms. Privačiose mokyklose mokoma į mokslą pažvelgti kitaip, nėra svarstoma, ar norime mokytis ar ne, nes aplinkoje yra tik geriausi mokiniai, kurie motyvuoja mokytis ir sužinoti kasdien ką nors naujo.

Privačioje Erudito Licėjaus mokykloje mokymasis ir pasiekimai labai priklauso nuo mokinių įpročių: užsispyrimas įveikti klaidas, gebėjimas klausytis, lankstumas ir kt. Todėl, remiantis mokymusi iš Didžiosios Britanijos mokyklos patirties, mokykloje nuolat ugdomas įprotis efektyviai mąstyti: impulsų valdymas, tikslus ir supratingas klausymasis, gebėjimas galvoti apie savo mąstymą, atsakinga rizika ir pan. Visa akademijos bendruomenė dalyvauja mokantis efektyviai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti ir pritaikyti šiuos įgūdžius bei metodikas kuriant efektyvius kursus. Tai sukuria aplinką mąstymui apie mokyklinį ugdymą.

Erudito Licėjuje vaikai sustiprins savo asmeninius įgūdžius, bet taip pat išmoks būti kūrybingi ir dirbti komandoje. Skatinkite mokinius įsivertinti savo veiklą ir mokymosi rezultatus. Vaiko tėvai aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje: išvykose, atostogose, žaidimuose ir gimtadieniuose. Semestro pabaigoje tėvai kviečiami aptarti ugdymo rezultatus. Svarbi licėjaus komandos misija yra sukurti laimingą ir aktyvią bendruomenę.

Tačiau Erudito Licėjus yra privati mokykla, kuri turi savo taisykles. Viena iš jų yra Licėjaus stojamieji, kurių pagalba atrenkami mokiniai, kurie atitinka reikalavimus.

  • Stojamieji ir priešmokyklinė klasė. Priėmimas vyksta visus metus, kol klasė pilnai užpildoma. 20 vaikų – maksimalus mokinių  skaičius klasėje. Pirmenybę teikiame atsižvelgdami į prašymo pateikimo datą. Pirma, reikia užpildyti priėmimo formą, tuomet laukia pokalbis su atstovu. Tik tuomet paskelbiami rezultatai ir pasirašoma sutartis.
  • Stojamieji ir pradinė klasė. Taip pat reikia užpildyti priėmimo formą, dalyvauti pokalbyje su mokyklos atstovu ir tuomet bus sutarties pasirašymas. Pradėti mokytis Licėjuje nuo pirmos klasės yra geriausia.
  • Stojamieji ir pagrindinės klasės. Priėmimo formos pateikimas yra pirmas žingsnis, tuomet  laukia ir žinių, gebėjimų ir suvokimo testo laikymas, o stojantiems į 5 klasę ir komandinės užduoties atlikimas . Tuomet laukia testo rezultatų aptarimas ir motyvacinis pokalbis su mokyklos atstovu ir sutarties pasirašymas.
  • Stojamieji ir 11-12 klasė. Priėmimo formos pateikimas, taip pat žinių, gebėjimų ir suvokimo testo laikymas, vėliau lieka testo rezultatų aptarimas ir motyvacinis pokalbis su mokyklos atstovu ir sutarties pasirašymas.

 Norėdami pretenduoti į privačią mokyklą, turite turėti tam tikrų gebėjimų, todėl svarbu pradėti mokytis nuo pirmos klasės, kad vaikams ir tėvams būtų lengviau suprasti visą privačios mokyklos procesą.