Įmonių pardavimas

Lietuvos verslo rinkoje įmonių pardavimas ir įsigijimas nėra toks pažengęs, kaip kitose Europos šalyse. Galbūt dar nesame gerai atsigavę po patirtos ekonominės ir finansinės krizės, tad verslininkai nelabai nori rizikuoti bei investuoti į parduodamas įmones. Priežastis gali būti tik ta, kad įmonės, kurios yra prie bankroto liepto, nori greičiau parsiduoti, o taip savo problemas perleisti kitam savininkui. Tad prieš perkant įmonę svarbu gerai išstudijuoti visą įmonės istoriją, informaciją, įsipareigojimus. Lietuvoje parduodamos įmonės neretai yra dėl to, kad įmonės savininkai nori pasitraukti iš verslo arba jau turi sėkmingus verslus, tad verslo perleidimas jiems nėra nuostolingas reikalas. Tačiau kaip ir minėjome, svarbu gerai į viską įsigilinti, profesionaliai pažvelgti į situaciją, o ne stačia galva nerti tiek į pardavimą, tiek į pirkimą. Nes pasitaiko tokių atvejų, kai patiriami nuostoliai ir tenka kreiptis į profesionalius konsultantus, dėl ginčų sprendimo.

Lietuvoje parduodamos įmonės būna dviem būdais:
Kai parduodamas visas verslas. Tai yra visas turtas, darbuotojai, buhalterija, struktūra. Čia parduodama visa teisė į verslą bei įmonę.
Kai parduodama tik dalis verslo. Dažniausiai tai būna akcijos, kai perleidžiama kontroliuoti tam tikrą dalį akcijų. Šiuo atveju parduodama teisė tik į vertybinius popierius, akcijų paketą.
Kalbant apie akcijų paketą, tai jis galimas tik Akcinėms bendrovėms (AB) ir Uždarosioms akcinėms bendrovėms (UAB). Kitais atvejais tai yra neįmanoma. O perkant visą turtą, yra įsigyjama visa intelektinė nuosavybė, prekės ženklas, visos teisės į turtą, taip pat į tai įeina ir skolos bei visi įsipareigojimai, tad turėti žinių apie verslą bei visas rizikas yra tiesiog būtina, norint įsigyti įmonę.
Lietuvoje parduodamos įmonės taip pat turi turėti ir notaro sutikimą, o jei perkama įmonė, kuri turi finansinių įsipareigojimų, privalo apie pokyčius pranešti ir kreditoriams. Kad jie įsitikintų, kad naujasis savininkas sugebės būti atsakingas už finansus.