verslo planavimas

Verslo planavimo nauda

Vienas svarbiausių etapų versle yra planavimas, nes jis padeda sumažinti rizikos tikimybę arba iš vis jos išvengti. Taip pat šiame etape vyksta strateginių tikslų formulavimas iš jų įgyvendinimui tinkamų uždavinių nustatymo procesas.

Paprastas verslo planavimas jau keičiasi ir transformuojasi, pasitelkiant šiuolaikinės išmaniąsias technologijas. Jų pagalba galima kūrybiškai nustatyti visą verslo idėjų įgyvendinimą bei numatyti galimų kliūčių įveikimą. Tinkamas planavimas gali paskatinti labiau plėtoti esamą verslą ar adaptuoti jame naujas verslo idėjas. Tam reikalinga, kad būtų palanki vidaus ir išorės politika, finansai, gamyba, klientai, sugebėjimas apsaugoti naujas verslo idėjas, sveika konkurencija, geri santykiai ir ryšių palaikymas su tiekėjais, reguliuojantys įstatymai, suformuotos tradicijos.

Tam, kad verslo planavimas būtų efektyvus, reiktų sau atsakyti į tris pagrindinius klausimus:

 • Kokia mūsų įmonės padėtis šiandien?
 • Ko mes siekiame dabar?
 • Kaip ir kokiomis priemonėmis mes tai pasieksime?

Paprasčiau jie yra formuluojami taip: kur esame? Kur einame? Kaip dirbsime? Tai pradedant planavimą ir dabartinės verslo padėties nustatymą reiktų atlikti išorinės verslo aplinkos ir vidinės verslo srities įvertinimą. O parengus verslo planą, reiktų išsikelti užduotis, tikslus ir uždavinius bei konkurencinius pranašumus. Planuojant svarbiausia tinkamai apsibrėžti kaip vyks įmonės valdymas, finansų planavimas bei rinkodaros įgyvendinimas.

Pateikiame 10 patarimų, kaip sukurti veiksmingą planavimo strategiją:

 • Apibūdinkite verslo sritis;
 • Apibūdinkite dabartinę verslo padėtį;
 • Apibūdinkite išorinės rinkos sąlygas, savo konkurentus ir poziciją rinkoje;
 • Apibrėžkite pagrindinius tikslus;
 • Sukurkite pagrindinius tikslus, padėsiančius pasiekti strategiją;
 • Nustatykite riziką ir galimybes;
 • Sukurkite strategiją, sumažinančią riziką ir padidinančią galimybes;
 • Paverskite strategijas veikiančiais planais;
 • Numatykite sąnaudas, pajamas bei pinigų srautus;
 • Įforminkite planus.

O įdiegus verslo valdymo sistemas, galėsite išmaniai valdyti gamybą, projektus, transportą, įrenginių priežiūrą, personalą bei kitas strategiškai svarbias verslo sritis.