investicijų skaičiavimas

Nematerialiosios investicijos – jūsų įvaizdžio dalis

Apie investavimo galimybes pagalvoja daugelis, gaunantis didesnes, nuolatines pajamas ar turintis sukaupęs šiek tiek turto.

Investavimas suprantamas kaip materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto išleidimas į rinką, siekiant gaudi pelno, pajamų ar socialinį rezultatą.
 

Kokios gali būti nematerialios investicijos ir kaip jomis sėkmingai pasinaudoti? Nematerialiosios investicijos dažniausiai investuojamos šiose srityse:

  • Švietimo srityje;
  • Mokslo srityje;
  • Kultūros srityje;
  • Sveikatos srityje;
  • Socialinės apsaugos srityje.

Nematerialiosios investicijos, tai tokia investavimo forma, kuomet gaunamas nebūtinai finansinis rezultatas, tačiau toks investavimas prisideda prie sunkiai apskaičiuojamų finansinio pelno rezultatų dalies.

 
Investavimas į nematerialiąsias sritis gali būti bendros gerovės aplinkoje kūrimas, kuris grįžta per teigiamai suformuotą įvaizdį ir vidinę satisfakciją.

Taip pat nematerialiosios investicijos gali būti traktuojamos kaipinvesticijų projekte suplanuotos piniginės lėšos, skirtos sukurti ar patobulinti nematerialųjį turtą (įsigyti programinę įrangą, patentus, licencijas, kitą nematerialųjį turtą, atlikti plėtros darbus, kt.)

Tai galima būtų traktuoti mikroekonominiu lygmeniu ir taikyti investavimui į konkrečią įmonės ar organizacijos sritį. Investavimas į nematerialiąsias sritis taip pat daugiausiai lemia įmonės ar organizacijos plėtrą, įvaizdžio kūrimą, inovacijų diegimą ir gerbūvio kūrimą.

 
Domina nematerialusis investavimas? Verslo sričių konsultantai gali padėti nusistatyti konkrečius, jūsų veiklai padėsiančius nematerialiuosius tikslus atsižvelgiant į jūsų verslo galimybes ir taip pagerinti ne tik finansinių rodiklių kilimą, bet ir bendrą įvaizdį visuomenėje bei nuolatinio atsinaujinimo jausmą. Nematerialusis investavimas gali būti viena iš marketingo sričių.